Đơn hoàn 1 phần

Các bước tạo đơn hoàn 1 phần

Lưu ý: Chỉ 3 trạng thái đơn hàng mới được phép tạo đơn hoàn: Đã gửi hàng, Đã thu tiền, Đã nhận, Đang hoàn.

Bước 1: Chọn mục Đơn hàng -> Thông tin đơn hàng

Bước 2: Chỉnh sửa thông tin đơn hoàn

Lựa chọn số lượng số lượng sản phẩm hoàn và bấm Lưu để hoàn tất đơn hoàn

Lưu ý: Khi tạo đơn hoàn cho một đơn hàng có trạng thái 'Đã gửi hàng', hệ thống sẽ gửi thông báo xác nhận thay đổi thông tin đơn hàng, kèm theo mã vận đơn, như minh họa dưới đây.

Thông báo này được hiển thị do Đơn vị Vận Chuyển (DVVC). Khi quá trình hoàn trả sản phẩm hoàn tất, thông tin đơn hàng sẽ được cập nhật. Hệ thống sẽ hủy mã vận đơn cũ và gửi lại mã mới cho đơn vị vận chuyển, miễn là đơn vị vận chuyển cho phép sửa đổi thông tin đơn hàng để tạo một mã vận chuyển khác. Thông báo này chỉ áp dụng cho những đơn hàng có trạng thái đã gửi hàng.

Bước 3: Kiểm tra thông tin thanh toán

Thông thường khi hoàn với những đơn có 1 sản phẩm thì giá COD sẽ là giá vận chuyển. Tuy nhiên, đối với những đơn có từ 2 sản phẩm trở lên thì:

COD = Giá trị đơn hàng - (Giá sản phẩm hoàn + giá ship)

Để kiểm tra lại đơn hoàn 1 phần: Chọn mục Đơn hàng -> Hoàn 1 phần

Last updated