Khuyến mại

1. Tạo chương trình khuyến mại

Bước 1: Truy cập mục sản phẩm -> Khuyến mãi -> Tạo mới

Có nhiều hình thức khuyến mãi. Nếu bạn chưa biết hình thức nào phù hợp với bạn, bạn có thể chọn mục 'Khuyến mãi chung' để có các tùy chọn đầy đủ nhất.

Bước 2: Cài đặt chương trình khuyến mại

Nhập thông tin cơ bản của chương trình khuyến mại: Tên, giảm giá,.....

Cần lưu ý đến 1 vài mục sau:

  • Khi chọn option "SL sản phẩm để miễn phí vận chuyển", số lượng sản phẩm trong đơn hàng phải lớn hơn hoặc bằng giá trị này thì mới tính là miễn phí vận chuyển.

  • "Mức độ ưu tiên" là giá trị mà cửa hàng có thể tùy chỉnh theo ý muốn. Trong trường hợp có nhiều chương trình khuyến mãi, chương trình nào có giá trị mức độ ưu tiên cao hơn, thì chương trình đó sẽ có mức độ ưu tiên cao hơn. Khi tạo đơn hàng, hệ thống sẽ áp dụng chương trình có mức độ ưu tiên cao hơn trước.

  • Khuyến mại ĐỒNG THỜI LOẠI TRỪ: Nói một cách dễ hiểu thì mỗi sản phẩm chỉ được áp dụng duy nhất 1 khuyến mại Loại Trừ và có thể áp dụng nhiều khuyến mại Đồng Thời cùng lúc.

Ví dụ: Sản phẩm A đang nằm trong chương trình "sale sập sàn" 30%, khi tạo đơn hàng với sản phẩm này thì được áp dụng thêm các khuyến mại như mua 2 tặng 1, khách hàng đến sinh nhật, Cấp độ khách là VIP.... Thì Khuyến mại sale 30 % chính là khuyến mại Loại Trừ. Còn các khuyến mại khác khi tạo đơn hơn là khuyến mại Đồng Thời.

2. Chi tiết các chương trình khuyến mại

2.1 Các option khuyến mại

Bạn có thể lựa chọn danh mục sản phẩm cho chương trình khuyến mãi thay vì phải chọn từng sản phẩm. Nếu cả hai tùy chọn này đều được chọn nhưng không có danh mục nào được chọn, 'danh mục khuyến mãi' sẽ áp dụng cho tất cả các sản phẩm.

Lưu ý: Có 2 option không thể chọn cùng lúc

"Tặng sản phẩm khi mua đủ sản phẩm" và "Mua 1 tặng 1" là 2 option có tính chất giống nhau nên không thể chọn cùng lúc 2 option này được, tuy nhiên option "Tặng sản phẩm khi mua đủ sản phẩm" sẽ đầy đủ chi tiết hơn.

2.2 Các loại hình khuyến mại

Hãy chú ý vào các chương trình khuyến mại đã khoanh và đánh số.

Dưới đây là chi tiết các loại hình khuyến mại của POS:

(1) Đây là khuyến mãi theo số lượng sản phẩm có trong đơn. Khi số lượng đạt hoặc vượt quá số lượng yêu cầu, khuyến mãi sẽ được kích hoạt.

(2) Khuyến mãi này áp dụng cho một bộ phận khách hàng đã được gắn thẻ trước đó.

(3) Chương trình khuyến mãi này sẽ áp dụng theo từng nguồn đơn mà bạn đã chọn.

(4) Chương trình khuyến mãi này sẽ kích hoạt khi giá trị đơn hàng nằm trong khoảng giá trị mà bạn đã thiết lập.

(5) Chương trình khuyến mãi này sẽ kích hoạt khi đơn hàng của bạn được tạo từ các bài viết ở facebook bao gồm cả bài viết thường và livestream.

(6) Bạn có thể chỉ định khuyến mãi cho từng sản phẩm mà bạn thêm vào chương trình khuyến mãi.

(7) Lựa chọn sản phẩm tặng kèm. Khi kích hoạt chương trình khuyến mãi, một cửa sổ popup sẽ xuất hiện để bạn chọn sản phẩm tặng kèm từ danh sách bạn đã lựa chọn trước đó.

(8) Khi cài đặt theo "Mức khuyến mại"

Bạn sẽ chọn danh mục áp dụng khuyến mãi và định dạng khuyến mãi theo phần trăm hoặc giá tiền. Khi cài đặt số lượng sản phẩm mua, điều này có nghĩa là khuyến mãi sẽ được kích hoạt nếu số lượng sản phẩm trong đơn lớn hơn hoặc bằng mức bạn đã thiết lập.

(9) Khi cài đặt theo "Cấp độ khách hàng"

Lựa chọn cấp độ khách hàng và lựa chọn chiết khấu theo phần trăm hoặc theo VNĐ. Giá trị đơn hàng là điều kiện để áp dụng khuyến mãi, có nghĩa là 'giá trị đơn hàng' khi lên đơn phải lớn hơn hoặc bằng giá trị này.

(10) Khi cài đặt theo "Khuyến mại theo giá nhập"

Bạn có thể chọn danh mục sản phẩm được khuyến mại, số lượng sản phẩm để kích hoạt khuyến mại.

Công thức tính khuyến mại trong trường hợp này:

("Giá bán" - "Giá nhập" - "Tăng thêm so với giá nhập") x "Số lượng"

Last updated